یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۸

مجموعه شماره 28

عزاداران حسینی در نجف اشرف

عزاداران حسینی در نجف اشرف

عزاداران حسینی در نجف اشرف - ۳ روز مانده به اربعین حسینی - امیر خلوصی