یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۶

عکاس: علی تاجیک

گزارش تصویری از کودکان زائر و خادم در مسیر راهپیمایی اربعین ۲۰۱۵

علی تاجیک